Cannwyll Tin

£15.00

( / )
Ddim ar gael

iWedi'i wneud â llaw, mae'r gannwyll hon yn ychwanegiad o ansawdd i'ch casgliad persawr cartref. Wedi'i chyflwyno mewn tin, mae'r gannwyll hon yn ddefnyddiol ar gyfer eich teithiau neu mae'n berffaith fel anrheg i chi a'ch cartref.

Pwysau - 230g

Dimensiynau - 6cm x 8.5cm x 8.5cm

Amser llosgi - 40 awr

Diogelwch Canhwyllau - Peidiwch byth â gadael heb oruchwyliaeth. Cadwch yn rhydd o wrthrychau . Bydd y cynhwysydd yn mynd yn boeth. Peidiwch byth â chyffwrdd pan yn goleuo. Cadwch i ffwrdd o ddrafftiau.


Sut i fwynhau eich canhwyllau cwyr soi - Y tro cyntaf i chi losgi'r gannwyll gwnewch yn siŵr eich bod chi'n caniatáu iddi doddi ar draws yr arwyneb cyfan, gan greu pwll toddi - gallai hyn gymryd ychydig oriau. Bydd hyn yn sicrhau na fydd y gannwyll yn 'twnelu' yn y dyfodol. Hefyd, torrwch y wick i 1/4” a chadwch y gannwyll i ffwrdd o ddrafftiau.

Dewiswch bob opsiwn.

Rhowch wybod i mi pan fydd y cynnyrch hwn ar gael: