Tebot

£12.00

( / )
Ddim ar gael

Nawr mae hwn yn debot a chwpan de hynod glyfar. Mae'r cwpan yn eistedd o dan y tebot, felly gallwch chi lenwi hwnnw ac yna llenwi'r tebot hefyd. Rhoi digon o de i chi yn sicr. Yna, yn hytrach na chael llwyth i'w gario o'r gegin, rydych chi'n rhoi'r tebot ar ben y gwpan ac i ffwrdd â chi. Y maint perffaith ar gyfer un!

Mae'r tebot hwn wedi'i wneud ar gyfer yr un rydych chi'n ei garu. Mae’r tebot yn darllen “Rwy’n dy garu di” mae’r cwpan te yn darllen “mwy na’r sêr i gyd” ac mae’r ddau wedi eu gorchuddio mewn sêr euraidd.

Crochenwaith caled
Maint: 14 x 15 cm

Dewiswch bob opsiwn.

Rhowch wybod i mi pan fydd y cynnyrch hwn ar gael: