Te i 2 - Set

£56.00

( / )
Ddim ar gael

Disgrifiad byr

Set Anrheg Te i 2 wedi'i gwneud gyda chorc a serameg ecogyfeillgar.

Trosolwg Cynnyrch

Dau Fwg a Thebot wedi'u pecynnu mewn blwch anrhegion chwaethus.

Mae ein mwg nid yn unig yn teimlo'n dda i yfed ohono, ond yn dda i'w ddal - gan gadw diodydd cynnes yn gynhesach am gyfnod hirach ac mae ein tebot yn arllwys yn dda ac yn cadw te yn gynnes gyda'r corc inswleiddio.

Yn gwneud yr anrheg perffaith i unrhyw un sy'n hoff o goffi.

Mae'r rhannau Corc a Ceramig yn cyd-fynd yn dda ac yn dod ar wahân yn hawdd ar gyfer ymarferoldeb a rhwyddineb glanhau.

Mae ein corc eco yn cael ei gynaeafu unwaith bob naw mlynedd heb dorri coed. Mae hefyd yn parhau i amsugno CO2 hyd yn oed fel cynnyrch gorffenedig.

Deunyddiau Cynaliadwy

Corc Eco-gyfeillgar + serameg

Wedi'i wneud ym Mhortiwgal

Cyfarwyddiadau gofal

Serameg - gellir defnyddio peiriant golchi llestri

 Peidiwch a rhoi y corc  yn y peiriant golchi llestri.

Maint

Tebot i Ddau Maint: H160 x W130 mm 

Mygiau Maint: H95 W80 cm

Dewiswch bob opsiwn.

Rhowch wybod i mi pan fydd y cynnyrch hwn ar gael: