Sgrwb Corff Heulwen

£22.50

( / )
Ddim ar gael

Codwch eich hwyliau a deffrowch eich synhwyrau.

Yn caboli ac yn paratoi'ch croen yn berffaith ar gyfer y diwrnod i ddod.

Cyfuniad maethlon o olewau planhigion pur a halen môr, sy'n gadael eich croen yn teimlo'n sidanaidd yn llyfn, ac yn arogli'n ysgafn.

Defnyddiwch fel rhan o'ch ymarfer hunanofal

  • Wedi cofrestru gyda'r Gymdeithas Fegan. Dim Creulondeb
  • Pecynnu di-blastig yn cynnwys darluniau gwreiddiol wedi'u tynnu â llaw
  • Gellir ailosod jar fel adduned cannwyll.
  • Dim Olew Palmwydd 

200g e

Dewiswch bob opsiwn.

Rhowch wybod i mi pan fydd y cynnyrch hwn ar gael: