Balm Gwefusau Farmers

£8.00

( / )
Ddim ar gael

Mae'r balm gwefus lafant naturiol maethlon hwn ar gyfer gwefusau sych yn cael ei wneud ag olew lafant, mêl,ac awgrym ysgafn o leim. Mae'r balm gwefus lafant naturiol hwn yn cadw gwefusau mewn cyflwr da.

Daw'r cwyr gwenyn o amrywiaeth o wenynwyr annibynnol ar raddfa fach. Mae’r gwenyn yn wyllt ac mae’r cwyr yn sgil-gynnyrch naturiol o’u bywydau. Gan fod y cwyr yn cael ei ffurfio wrth ffurfio cychod gwenyn, nid yw'r dull cynaeafu yn cael effaith andwyol ar y broses hon na lles y gwenyn. Ychydig iawn o darfu, os o gwbl, sy'n cael ei wneud i'w trefn naturiol.

Dewiswch bob opsiwn.

Rhowch wybod i mi pan fydd y cynnyrch hwn ar gael: