Set Cinio Plant

£15.00

( / )
Ddim ar gael

BAMBŴ AILDDEFNYDDOL, ECO GYFEILLGAR - Ffordd hwyliog a phleserus o ddysgu'ch rhai bach i fwyta ac yfed a hefyd helpu i gadw'r planhigyn yn ddiogel. Gadewch i ni wneud ein rhan i gadw ein planed yn iach! Gellir eu hailddefnyddio ac maent yn fioddiraddadwy felly gellir eu rhoi ar y domen gompost ar ddiwedd eu hoes.
Sylwch NAD YW'r rhain yn ddiogel mewn meicrodon a pheiriannau golchi llestri.

Dewiswch bob opsiwn.

Rhowch wybod i mi pan fydd y cynnyrch hwn ar gael: