Bomiau hadau blodau

£7.50

( / )
Ddim ar gael

1000au o hadau o 18 rhywogaeth o flodau gwyllt brodorol, wedi'u cymysgu â chlai amddiffynnol lleol a phridd uwch wedi'i hidlo. Mae 1 pecyn yn ddigon ar gyfer tua 21 troedfedd sgwâr / 2m².
Nid oes angen unrhyw sgil garddio a gellir eu gwasgaru'n syth i dir agored ar unrhyw adeg o'r flwyddyn.

Unwaith y byddwch wedi gwasgaru, nid oes angen i chi ddyfrio na gofalu am eich Beebombs gan fod blodau gwyllt yn dyfwyr gwydn a hyblyg ond yn dyfwyr araf. Mae hyn yn golygu y gallant gael eu trechu gan blanhigion sy’n tyfu’n gyflymach a chwyn lluosflwydd yn y cyfnodau cynnar hollbwysig, felly yn syth ar y pridd sydd orau os yn bosibl.

Bydd y pridd yn helpu eich Beebombs i egino a bydd y clai yn eu hamddiffyn wrth iddynt wasgaru.

Mae llawer o haul a glaw yn bwysig wrth gwrs, yn ogystal ag amser.

Dewiswch bob opsiwn.

Rhowch wybod i mi pan fydd y cynnyrch hwn ar gael: