Cludo a Dychwelyd

Rydym yn falch o dderbyn dychweliadau a chyfnewidiadau

  • Cysylltwch â ni o fewn 14 diwrnod o dderbyn eich eitem
  • Anfonwch eitemau yn ôl o fewn 21 diwrnod 

Nid ydym yn derbyn cansladau, ond cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw broblemau gyda'ch archeb.

Nid oes modd dychwelyd na chyfnewid yr eitemau canlynol

Oherwydd natur yr eitemau hyn, oni bai eu bod yn cyrraedd wedi'u difrodi neu'n ddiffygiol, ni allwn dderbyn dychweliadau ar gyfer:

  • Archebion personol neu archebion personol

Amodau dychwelyd

Mae prynwyr yn gyfrifol am gostau post dychwelyd. Os na chaiff yr eitem ei dychwelyd yn ei chyflwr gwreiddiol, y prynwr sy'n gyfrifol am unrhyw golled mewn gwerth.